Uspořádání orgánů u lidí (foto). Vnitřní orgány člověka: uspořádání

Znát strukturu a umístění vnitřních orgánů je nesmírně důležité. Pokud tuto otázku dokonce nezkusíte, důkladně pochopte, kde a jak se nachází jeden nebo více orgánů, pomůže vám rychle se orientovat v případě bolesti a zároveň správně reagovat. Mezi vnitřními jsou obě orgány hrudní a pánevní dutiny a orgány břišní dutiny člověka. Jejich umístění, schémata a obecné informace jsou uvedeny v tomto článku.

Orgány

Lidské tělo je komplexní mechanismus, který se skládá z velkého počtu buněk, které tvoří tkáně. Ze svých oddělených skupin jsou získávány orgány, které se obvykle nazývají vnitřními, protože uspořádání orgánů v osobě je uvnitř.

Mnoho z nich je známo téměř všem. A ve většině případů, zatímco někde neublíží, lidé obvykle nepřemýšlejí o tom, co mají uvnitř. Přesto, i když je schéma umístění lidských orgánů pouze povrchní, až dojde k onemocnění, tato znalost výrazně zjednoduší vysvětlení lékaři. Také doporučení druhého z nich budou srozumitelnější.

Systém orgánů a přístrojů

Pod pojmem systém se rozumí určitá skupina orgánů, která má vztah anatomických a embryologických plánů a také vykonává jednu funkci.

Na druhé straně zařízení, jehož orgány jsou úzce propojené, nemá souvislost se systémem.

Splanchnology

Studium a uspořádání orgánů u lidí je považováno za anatomii ve zvláštní sekci, která se nazývá splanchnologie, doktrína vnitřku. Jedná se o struktury, které jsou v tělesných dutinách.

Především jsou to orgány lidské břišní dutiny účastnící se trávení, jejichž uspořádání je následující.

Dalšími jsou genito-močové, močové a pohlavní systémy. Také v sekci jsou studovány endokrinní žlázy umístěné v blízkosti těchto systémů.

K vnitřním orgánům je také mozek. V lebce je hlava a v páteřním kanálu - hřbetní. Ale v rámci úseku, který je předmětem analýzy, tyto struktury nejsou studovány.

Všechny orgány se objevují ve formě systémů fungujících v plné interakci s celým organizmem. Existují systémy dýchacích, močových, zažívacích, endokrinních, reprodukčních, nervových a dalších.

Uspořádání orgánů u lidí

Jsou v několika definovaných dutinách.

Takže v hrudníku, která se nachází v hrudníku a horní membráně, jsou další tři. Jedná se o pelicard se srdcem a dvěma pleurálními z obou stran s plícemi.

V břišní dutině jsou ledviny, žaludek, většina střev, jater, pankreasu a dalších orgánů. Jedná se o trup nacházející se pod membránou. Zahrnuje břišní a pánevní dutiny.

Břišní je rozdělen na retroperitoneální prostor a dutinu peritonea. Panva obsahuje vylučovací a reprodukční systémy.

Chcete-li ještě podrobněji porozumět umístění lidských orgánů, níže uvedená fotografie slouží jako doplněk výše. Na jedné straně jsou zobrazeny dutiny na jedné straně a na druhé straně hlavní orgány, které jsou v nich.

Struktura a uspořádání lidských orgánů

Jsou uspořádány do dvou kategorií: dutá nebo trubky (např., Střeva nebo žaludek) a parenchymálních nebo hustá (např, jater nebo slinivky břišní).

První ve svých trubkách mají několik vrstev, které se nazývají skořápky. Zevnitř je lemováno sliznicí, která hraje hlavně ochrannou funkci. Většina orgánů má záhyby s výrůstky a depresemi. Existují však i zcela hladké sliznice.

Dále přichází submukóza, která se skládá z pojivové tkáně a je pohyblivá.

Kromě toho se nachází svalová membrána s kruhovými a podélnými vrstvami oddělenými pojivem.

Na lidském těle jsou hladké a pruhované svaly. Hladké - převládají v dýchací trubici, urogenitálních orgánech. V zažívací trubici se nacházejí pruhované svaly v horní a dolní oblasti.

V některých skupinách orgánů je další skořápka, kde procházejí cévy a nervy.

Všechny složky trávícího ústrojí a plic mají serózní membránu, která je tvořena pojivovou tkání. Je hladký, díky čemuž se navzájem mírně sklouzávají interiéry.

Parenchymální orgány, na rozdíl od předchozích, nemají dutinu. Obsahují funkční (parenchyma) a pojivové tkáně (stroma). Buňky, které plní hlavní úkoly, tvoří parenchym a měkké jádro orgánu tvoří stroma.

Mužské a ženské orgány

S výjimkou genitálií je uspořádání lidských orgánů - mužů i žen - stejné. V ženském těle jsou například vagina, děloha a vaječníky. U mužů - prostata, semenné váčky a tak dále.

Navíc mužské orgány jsou zpravidla větší než ženy a váží více. Ačkoli se samozřejmě setkává a naopak, když ženy mají velké formy a muži - malé.

Rozměry a funkce

Vzhledem k tomu, že uspořádání lidských orgánů má své vlastní charakteristiky a jejich velikost. Z těch malých, například, nadledviny vystupují, a velké - střeva.

Jak je známo z anatomie a ukazuje uspořádání lidských orgánů výše uvedené fotografie, celková hmotnost vnitřností může být asi dvacet procent celkové tělesné hmotnosti.

V přítomnosti různých onemocnění se velikost a hmotnost mohou snížit i zvýšit.

Funkce orgánů jsou různé, ale navzájem úzce vzájemně propojují. Mohou být srovnány s hudebníky, kteří hrají své nástroje pod diářem dirigenta. V orchestru nejsou zbyteční hudebníci. Podobně neexistuje ani jedna zbytečná struktura a systém v lidském těle.

Například, v důsledku dýchání, zažívacích a vylučovacích systémů, dochází k výměně mezi vnějším prostředím a tělem. Reprodukční orgány zajišťují reprodukci.

Všechny tyto systémy jsou zásadní.

Systémy a přístroje

Zvažte společné rysy jednotlivých systémů.

Kostra je muskuloskeletální systém, který zahrnuje všechny kosti, šlachy, klouby a somatické svalstvo. Z toho závisí jak podíl těla, tak pohyb a pohyb.

Umístění orgánů v lidském kardiovaskulární systém zajišťuje pohyb krve v žilách a tepnách, nasycení buněk s kyslíkem a živinami, na jedné straně, a odstraňuje oxid uhličitý s dalšími odpadních látek z těla, na straně druhé. Hlavním orgánem je srdce, které neustále pumpuje krev přes nádoby.

Lymfatický systém se skládá z cév, kapilár, kanálků, kmenů a uzlin. Při nízkém tlaku se lymfa pohybuje přes trubky a zajišťuje odstraňování odpadních produktů.

Všechny vnitřní orgány člověka, jejichž uspořádání je uvedeno níže, jsou regulovány nervovým systémem, který se skládá z centrálních a periferních částí. Hlavní část zahrnuje míchu a mozku. Periferie se skládá z nervů, plexů, kořenů, ganglií a nervových zakončení.

Funkce systému jsou vegetativní (zodpovědné za přenos impulzů) a somatické (spojení mozku s kůží a MTO).

Smyslový systém má hlavní roli při fixaci reakce na vnější podněty a změny. Zahrnuje nos, jazyk, uši, oči a kůži. Jeho výskyt je důsledkem práce nervového systému.

Endokrinní, spolu s nervovým systémem, reguluje vnitřní reakce a pocity prostředí. Práce na ní závisí emoce, duševní činnost, vývoj, růst, puberta.

Hlavní tělesa v něm jsou štítné žlázy a slinivky břišní, varlata nebo vaječníky, nadledvin, šišinky, hypofýzy a thymu.

Reprodukční systém je zodpovědný za reprodukci.

Močový systém je zcela v pánevní dutině. Stejně jako předchozí se liší podle pohlaví. Potřeba systému spočívá v odvozování toxických a cizích sloučenin, nadbytku různých látek močí. Močový systém se skládá z ledvin, močové trubice, močového měchýře a močového měchýře.

Trávicí systém je vnitřní orgány osoby v břišní dutině. Schéma jejich umístění je následující:

Jeho funkcí, logicky založená na názvu, je extrahovat a dodávat živiny do buněk. Umístění lidských břišních orgánů poskytuje obecnou představu o procesu trávení. Skládá se z mechanického a chemického zpracování potravin, absorpce, dělení a vylučování odpadu z těla.

Dýchací systém se skládá z horní části (nazofaryngu) a dolního (hrtanu, bronchu a průdušnice).

Imunitní systém je obranou těla proti nádorům a patogenům. Skládá se z thymusu, lymfatického tkáně, sleziny a lymfatických uzlin.

Kůže chrání tělo před teplotními změnami, sušením, poškozením a pronikáním do patogenů a toxinů. Skládá se z kůže, nehtů, vlasů, mazových a potních žláz.

Vnitřní orgány - základ života

Můžete říci, že jsou základem života. Je těžké žít bez dolních nebo horních končetin, ale je to stále možné. Ale bez srdce ani jater nemůže člověk vůbec žít.

Existují tedy orgány, které jsou životně důležité a existují i ​​ty, bez nichž je život obtížný, nicméně je to možné.

V tomto případě některé z prvních komponent mají dvojitou strukturu a bez jedné z nich se celá funkce přesune na zbývající část (například ledviny).

Některé struktury jsou schopné regenerovat (to platí pro játra).

Příroda obdařila lidskému tělu složitý systém, ke kterému musí být pozorný a starat se o to, co mu bylo dáno v daném čase.

Mnoho lidí zanedbává nejzákladnější věci, které udržují tělo v pořádku. Z tohoto důvodu se před časem stane bezcenným. Objeví se nemoci a člověk odchází ze života, když neučinil všechny věci, které měl udělat.

Břišní dutina

Břišní dutina je prostor, který leží pod bránicí, a pod ním je omezena podmíněná linie, která prochází přes hranici pánevní linie. Jiné hranice: přední aponeuroza s vnějším a vnitřním šikmým, stejně jako příčný břišní sval, přímé svaly; za páteřní částí (bederní oblast), ilio-bederní svaly, ze strany - všechny laterální břišní svaly.

Popis břišní dutiny

Břišní dutiny člověka je kontejner těles anatomické struktury: žaludku, žlučníku, sleziny, střevo (tenké, ileum, příčného tračníku a esovitého blind), břišní aorty. Umístění těchto orgánů intraperitoneálních, která se vztahuje pobřišnice, nebo spíše její viscerální kus, zcela nebo zčásti.

Extraperitoneální (tedy v Retroperitoneum) jsou břišních orgánů: ledviny, nadledvinky, pankreas, močovodů, hlavní část dvanáctníku.

Součástí viscerální peritoneální krytu listu obepíná dvě mezery tlustého střeva (vzestupně i sestupně), to znamená, že břišní orgány jsou umístěny mezoperitonealno.

Mezi orgány, které lze přičíst intra- a mezoparátonálnímu, lze rozlišit játra. Je téměř úplně pokryt serózní membránou.

Struktura

Podmíněně je břišní dutina rozdělena odborníky na podlahy:

 • Struktura horního patra nebo průchodky. Má "podsekci": jaterní sáček, žlázovitou, slinivku pankreatu. Játra pokrývají pravý lalok jater a ve své hloubce je možné vyšetřit ledvinu vpravo a nadledvinu. Pankreatická mezera zahrnuje část orgánů: slezinu a žaludek, levý jaterní lalok. Dutina, nazývaná žláza, má komunikaci se společnou dutinou peritonea úzkým otvorem. Nahoře je ohraničena játry (kalafunovým lalokem), z přední strany - okraje jaterního a duodenového vazu, v dolní části slouží jako dvanáctník, za serózou. Zadní stěna, reprezentovaná parietálním lístkem, je pokryta abdominální aortou, slinivkou břišní, ledvinami na levé straně, nadledvinami, dolní vena cava. Struktura velkého olejového těsnění je následující. Velký omentum je podobný zástěru visícímu z příčné části tlustého střeva. V malém rozsahu pokrývá smyčky tenkého střeva. Ve skutečnosti se jedná o čtyři listy séra, roztavené ve formě desek. Mezi deskami je dutina. To je hlášeno shora s prostorem ucpávkového vaku, a u dospělých, většinou všechny listy jsou spletené, to znamená, že dutina je zničena. V samotné žláze se nacházejí lymfatické uzliny, které poskytují lymfodrenáže z příčného kolonu a velkého omentu.
 • Střední patro. To může být viděno pouze zvednutím příčně umístěného tlustého střeva a velkého omentu. Toto patro sdílí vzestupnou, sestupnou část tlustého střeva, mezenteru tenkého střeva na čtyři části. Jedná se o boční kanály vpravo a vlevo, dvě sinusy mezenterické. Mesentery je záhyb dvou listů séra, který zajišťuje připevnění tenkého střeva na zadní stěnu břicha. Část, která je připevněna k zadní stěně břicha, se nazývá kořen mezenterií. Její délka nepřesahuje 17 cm. Opačná hrana, která je volná, pokrývá jeleum a ileum, odpovídá celkové délce těchto částí střeva. Mezenterium samotné je spojeno šikmo, počínaje od druhého bederního obratle k iliakální fossa vpravo. Mesentery, naplněné celulózou, obsahují krevní cévy, lymfatické uzliny a cévy, nervová vlákna. Zadní list peritonea, parietální, má velké množství jam. Jejich význam je velký, protože mohou sloužit jako slabý bod, kde se vytvářejí retroperitoneální kýly.
 • Anatomie dolního patra. To zahrnuje orgány a struktury umístěné v pánevní dutině. Peritoneum zde sestoupí a pokrývá orgány, stěny pánve. Poměr orgánů k peritoneu závisí na pohlaví. Intraperitoneální umístění takových orgánů: rektum a sigmoidní tlusté střevo. Tyto orgány mají také mezenterii. Peritoneum pokrývá střední část konečníku pouze ze strany a zepředu (meso-peritoneálně). Dolní část konečníku je extraperitoneální. U mužů se serosa prochází z konečníku (její přední plocha) do močového měchýře (zadní plocha). Výsledkem je deprese za močovým měchýřem (retrovesikální). A horní zadní část prázdného močového měchýře peritonea tvoří záhyb, má zvláštní rys, když se naplní. Další anatomie v peritoneálním listu žen, kvůli umístění dělohy mezi močovým měchýřem a konečníkem. Děloha pokrytá peritoneem. Z tohoto důvodu tvoří ženy v pánevní dutině dvě anatomické "kapsy": mezi konečníkem a děložní částí, mezi děložním a močovým měchýřem. Ženy a muži mají také prostor před bublinami, který tvoří příčná fascia a močový měchýř s peritoneem.

Co obsahuje žaludeční dutina?

Anatomie jater a žlučových cest u lidí. Játra se nacházejí v prvním, horním patře břišní dutiny. Většina z nich se nachází v pravém hypochondriu, méně v epigastriu a levém hypochondriu. Všechny strany jater, s výjimkou zadní strany, jsou pokryty listem viscerálního peritonea. Zadní strana je přiléhající k dolní části cévy a membrány. Játra jsou rozdělena srdeční vazbou do pravého velkého a levého malého laloku. Krevní cévy, nervy, jaterní kanály, lymfatické cesty tvoří brány jater. Je fixován čtyřmi vazy, jaterními žilkami, které proudí do dolní cévy, fúzí s membránou a také pomocí intraperitoneálního tlaku.

Anatomie žlučníku. Je umístěn v stejnojmenné jamce. Jedná se o dutý varhany tvaru pytlů nebo hrušky. Jeho struktura je jednoduchá: tělo, krk a dno. Objem sahá od 40 do 70 cm. Cubic, délka 8 až 14 cm., Šířka 3 až 4 cm. Pro povrchové části vstupuje do žlučníku s pobřišnice jater. Proto je jeho umístění odlišné: od mezodoznaku po intraperitoneální. Žlučník v osobě je spojen s játry vláknem, cévami a peritoneem. U některých vlastností struktury někdy spodní část bubliny vyčnívá z podél jaterní hranice, přiléhající k přední stěně břicha. V případě, že umístění jeho chudý, že leží na kliček tenkého střeva, takže jakákoliv patologie z těchto orgánů může vést k rozvoji adhezí a píštělí. Na přední břišní stěně je močový měchýř promítán v bodě, který spojuje pravý pobřežní oblouk, pravou stranu svalu rectus abdominis. Taková postavení bubliny v osobě vždy neodpovídá realitě, častěji má tendenci mírně směrem ven, méně často na vnitřní straně. Z žlučníku, z jejího krku, se rozšiřuje potrubí až o 7 cm. Kanál je spojen cestou se společným jaterním kanálem.

Anatomie lidské sleziny. Slezina se nachází v horním patře břišní dutiny intraperitoneálně. Jedná se o jeden z hlavních orgánů lidských hematopoetických a lymfatických systémů. Nachází se na levé straně podkostní oblasti. Na jeho povrchu nazývané viscerální jsou brány sleziny, které obsahují cévy a nervová vlákna. To je fixováno třemi vazbami. Krevní zásobení se vyskytuje v důsledku splenické tepny, která je větví celiakálního kmene. Uvnitř se cévy rozkládají na menší cévy, což způsobuje segmentovou strukturu sleziny. Taková organizace umožňuje snadnější resekci sektoru.

Duodenum. Má retroperitoneální polohu, to je oddělení, odkud začíná tenké střevo u lidí. Duodenum obklopuje hlavu pankreatu ve tvaru smyčky, písmena U, C, V a má čtyři části: horní, vzestupné, sestupné a horizontální. K strukturám retroperitoneálního prostoru z dvanáctníku se nacházejí vazy, které zajišťují jeho fixaci. Kromě toho je fixace zajištěna kořenem mezenterii dvojtečky, peritonea. Významný vliv vyvolává spojení střeva s pankreasem. Struktura: začátek střeva je mírně zvětšený, proto dostal název ampule, žárovka. Záhyby sliznice jsou umístěny podélně, v jiných částech kruhově. Na vnitřní stěně sestupné části je velký podélný přehyb, končí s papilou Faterov. Jeho povrch je svěračem Oddiho, skrze který se otevřou dva kanály: žluč a pankreatikum. Trochu výše je malá papilla, kde může být umístěn druhý kanál pankreatu, tato anatomická jednotka je proměnlivá.

Anatomie pankreatu. Je umístěn retroperitoneálně. Je rozdělen na tři části: ocas, tělo, hlava. Hlava žlázy se rozprostírá do hřbetu v podobě háku, pokrývá nádoby umístěné podél hřbetního povrchu žlázy, oblečuje spodní vena cava. Ve většině případů je hlava umístěna před druhým - třetím bederním obratlem. Délka žlázy je od 17 do 21 cm, někdy dosahuje 27 cm. Jeho tvar je často trojúhelníkový, ale může být i úhlový, plochý. Z ocasu směrem k hlavě je pankreatický kanál, který se otevře v dutině dvanáctníku ve své sestupné části. Projekce žlázy na přední břišní stěně u lidí: pupočník, epigastrický a levý hypochondrium.

Struktura žaludku. Odkazuje na duté orgány. Začíná po jícnu, pak jde do dvanáctníku. Jeho objem (prázdný) je až 0,5 litru po jídle v průměru 1 litr. Ve vzácných případech se rozkládá na 4 litry. Průměrná délka je od 24 do 26 cm. Levý hepatální lalok leží na přední straně, pankreasová žláza za ním, smyčky tenkého střeva zespodu a slezina se jí dotýká shora zleva. Žaludek je promítán v epigastrické oblasti, pokrytou serózou na všech stranách. Ve své dutině se vyrábí žaludeční šťáva, která obsahuje enzymy: lipasa, pepsin, chymosin, stejně jako další složky, například kyselina chlorovodíková. V žaludku, kvůli míchání peristaltických vln, vzniká chmýř z potravy, která proniká branou přes střeva. Potraviny v žaludku jsou zpožděny v různých časech: tekutina 20 minut, drsná vlákna - až 6 hodin.

Struktura břicha: abdominální orgány a metody vyšetření břišní dutiny

Znalost struktury a umístění břišní dutiny je důležitá pro pochopení mnoha patologických procesů. Trávicí a vylučovací orgány se nacházejí v břišní dutině. Struktura břicha musí být popsána s ohledem na relativní umístění těchto orgánů.

Obecné informace

Břicho - prostor mezi hrudní kostí a pánví

Břichem se rozumí prostor mezi hrudníkem a pánví. Základem vnitřní struktury břicha je břišní dutina, která obsahuje orgány trávení a sekrece.

Anatomicky je oblast omezena na membránu umístěnou mezi hrudní a břišní dutinou. Na úrovni pánevních kostí začíná panvová oblast.

Vlastnosti struktury břicha a břišní dutiny určují mnoho patologických procesů. Trávicí orgány jsou drženy společně pomocí speciální pojivové tkáně, mezenterii.

Tato tkáň má své vlastní zvláštnosti krevního zásobování. V břišní dutině jsou také umístěny orgány jiných důležitých systémů - ledviny a sleziny.

Mnoho velkých cév živí tkáně a orgány břišní dutiny. V této anatomické oblasti je aorta a její větve, spodní genitální žíla a další velké tepny a žíly izolovány.

Orgány a kmenové cévy břišní dutiny jsou chráněny svalovými vrstvami, které tvoří vnější strukturu břicha.

Vnější struktura a břišní svaly

Abdominální struktura: vnitřní orgány

Vnější struktura břicha se neliší od struktury jiných anatomických oblastí těla. Nejvíce povrchní vrstvy zahrnují kožní a subkutánní tukové tkáně.

Subkutánní tuková vrstva břicha může být rozvíjena v různých měřítcích u lidí s různými ústavními typy. Kůže, tuk a podkožní fascia obsahují velké množství tepen, žil a nervových struktur.

Další vrstva břicha představuje svaly. Břišní oblast má dostatečně silnou svalovou strukturu, která umožňuje chránit orgány břišní dutiny před vnějším fyzickým vlivem.

Břišní stěna se skládá z několika spárovaných svalů, jejichž vlákna jsou vzájemně propletená na různých místech. Hlavní břišní svaly:

 • Vnější šikmý sval. Toto je největší a nejvíce povrchní spárovaný břišní sval. Vzniká z osmi dolních žeber. Vlákna vnějšího šikmého svalu se podílejí na tvorbě husté aponeurozy břicha a inguinálního kanálu obsahujících struktury reprodukčního systému.
 • Vnitřní šikmý sval. Jedná se o strukturu mezivrstvy spárovaných břišních svalů. Sval pochází z iliakálního hřbetu a z části tlustého vaziva. Jednotlivá vlákna jsou také spojována s žebry a pubikálními kosti. Stejně jako vnější sval, vnitřní šikmý sval se podílí na tvorbě široké aponeurozy břicha.
 • Příčné břišní svaly. Toto je nejhlubší sval povrchové vrstvy břicha. Jeho vlákna jsou spojena s žebry, iliakálním hřebenem, inguinálním vazem, fascimí prsu a pánve. Struktura také tvoří aponeurozu a inguinální kanál.
 • Přímý břišní sval. Jedná se o dlouhý sval, spojený s žebry, hrudní kostí a kostí. Tato svalová vrstva vytváří takzvaný abdominální lis, který je jasně viditelný u fyzicky rozvinutých lidí. Funkce rectus abdominus jsou spojeny s ohýbáním těla, porodními procesy, defekací, močením a nuceným vyčerpáním.
 • Pyramidální sval. Jedná se o trojúhelníkovou svalovou strukturu, která se nachází před spodní částí svalu rectus abdominis. Vlákna pyramidálního svalu jsou spojena s pubickou kostní částí a bílou břišní čárou. Sval může být nepřítomen u 20% lidí, což je spojeno s jednotlivými znaky struktury břicha.
 • Aponeurozy a svalové linie břicha mají zvláštní význam pro ochranu a udržení tvaru struktury břišní dutiny. Kromě toho tvoří břišní sval inguinální kanál, který obsahuje spermickou šňůru u mužů a kruhové vazivo dělohy u žen.

Břišní dutina

Struktura břišní: svaly

Vnitřní struktura břicha je reprezentována břišní dutinou. Dutina je vnitřně lemována peritoneem, který má vnitřní a vnější plechy.

Mezi vrstvami peritonea jsou břišní orgány, cévy a nervové útvary. Navíc prostor mezi peritoneálními vrstvami obsahuje speciální tekutinu, která zabraňuje tření.

Peritone nejenže vyživuje a chrání strukturu břicha, ale také fixuje orgány. Peritoneum rovněž tvoří tzv mezenterické tkáně spojené s žaludeční stěny a břišních orgánů.

Okraje mezenterické tkáně se rozkládají od pankreatu a tenkého střeva až po spodní části hrubého střeva. Mezenterie fixuje orgány v určité poloze a živí tkáně pomocí nádob.

Některé břišní orgány jsou umístěny přímo v břišní dutině, jiné - v retroperitoneálním prostoru. Tyto vlastnosti určují polohu orgánů vzhledem k letákům peritonea.

Břišní orgány

Orgány umístěné v břišní dutině se vztahují k zažívacím, vylučujícím, imunitním a hematopoetickým systémům.

Jejich vzájemné uspořádání zajišťuje výkon mnoha společných funkcí.

Hlavní orgány žaludku:

 • Játra. Orgán se nachází v pravé břišní oblasti přímo pod membránou. Funkce tohoto těla souvisí s procesy trávení, detoxikace a metabolismu. Všechny nutriční složky, které vznikly v důsledku trávení, přicházejí spolu s krví do jaterních buněk, kde jsou likvidovány škodlivé chemické sloučeniny. Játra se také podílejí na tvorbě žluči, potřebné k trávení tuků.
 • Žaludek. Tento orgán se nachází v oblasti břicha pod bránicí. Jedná se o zvětšenou část trávicího traktu spojenou s jícnem a počáteční částí tenkého střeva. V žaludku jsou klíčové procesy chemického rozkladu potravinových substrátů. Kromě toho buňky žaludku pomáhají asimilovat vitamín B12, který je nezbytný pro fungování tělních buněk. Kyselina chlorovodíková obsažená v žaludku pomáhá ničit bakterie.
 • Žlučníku. Organ je umístěn pod játry. Žlučníkem je uchování žluči. Když potravní složky vstoupí do duodena pro trávení, žlučník vylučuje žluč do střevní dutiny.
 • Pankreasu. Tato struktura je umístěna pod žaludkem mezi slezinou a dvanáctníkem. Pankreas je nepostradatelný trávicí orgán nezbytný pro konečné procesy trávení potravy. Železo produkuje enzymy, které umožňují přeměnit velké potravinářské složky na strukturní jednotky nezbytné pro buňky. Důležitá je také úloha pankreatu v metabolismu glukózy. Žláza vylučuje inzulín a glukagon, které kontrolují obsah cukru v krvi.
 • Slezina. Orgán se nachází v levé břišní oblasti vedle žaludku a pankreatu. Je to orgán hematopoézy a imunity, který umožňuje ukládání krevních složek a využití zbytečných buněk.
 • Tenké a tlusté střevo. V úsecích tenkého střeva dochází k hlavním procesům trávení a asimilaci potravinových substrátů. Tlusté střevo vytváří a ukládá hmotu stolice a také nasává ve vodě.
 • Ledviny. Jedná se o spárované orgány vylučování, které filtrují průtok krve a využívají metabolické odpady. Obličky jsou spojeny s močovodem, močovým měchýřem a močovou trubicí. Kromě toho ledviny uvolňují řadu důležitých látek nezbytných pro syntézu vitaminu D a tvorbu červených krvinek.

Blízkost břišních orgánů určuje charakteristiky mnoha onemocnění. Zánětlivé procesy spojené s vniknutím bakterií do břišní dutiny mohou být smrtící.

Metody vyšetření orgánů břicha

Tlustá střeva: lidská anatomie

Mnoho diagnostických metod umožňuje posoudit stav břišních orgánů a v případě potřeby potvrdit přítomnost onemocnění.

Lékaři začínají fyzikálním vyšetřením pacienta, což umožňuje odhalit vnější projevy patologií. Dalším krokem v diagnostice je jmenování instrumentálních metod výzkumu.

Metody studia břišních orgánů:

 • Esophagogastroduodenoscopy. Prostřednictvím ústní dutiny je do pacientova trávicího ústrojí vložena ohebná trubice vybavená komorou. Přístroj umožňuje posoudit stav jícnu, žaludku a dvanáctníku.
 • Kolonoskopie. V tomto případě je trubice vložena do dolní části trávicího traktu konečníku. Postup umožňuje vyšetření konečníku a tlustého střeva.
 • Radiografie a počítačová tomografie. Metody umožňují získat obrázky břišní dutiny.
 • Zobrazování magnetickou rezonancí. Tato vysoce přesná metoda se často používá k podrobnému vyšetření jater, pankreatu a žlučníku.
 • Ultrazvuková diagnostika. Pomocí tohoto postupu se vyhodnocuje celkový stav abdominálních orgánů.

K diagnostice určitých onemocnění lze použít specializované metody včetně biopsie a dechového testu.

Takže struktura břicha je důležitá nejen z hlediska anatomických znaků, ale také z hlediska diagnostiky onemocnění.

S anatomií žaludku člověka se k videu dostanete:

Jak jsou vnitřní orgány osoby, fotografie?

Vnitřní orgány osoby jsou orgány, které jsou v hrudní dutině a v břiše.

Na krku v přední části pokryté štítnou chrupavkou (Adamovo jablko) je štítná žláza. Svalová membrána leží přes dutinu, nad ní jsou průduchy, které přicházejí do plic a srdce. Za hrudní kostí nad srdcem leží brzlík (thymus). Prostřednictvím hrudní dutiny, od hrtanu po žaludek, prochází jícen.

V břišní dutině se nachází žaludek s pankreasem, játra s žlučníkem, slezinou a střevem.

Na zadní stěně, po obou stranách páteře, leží za peritoneem ledviny s nadledvinami, z nich jdou močovody.

V malé pánvi je močový měchýř, pod ním je prostata u mužů. Ženy v malé pánvi mají dělohu a dva vaječníky.

V hrudní dutině osoby je hlavní vnitřní orgán - srdce. Je umístěn nad membránou oddělující hrudní dutinu od břicha a lehce posunutou na levou stranu. Tady na bocích jsou světla, přicházející k nim průduchy a průdušnice. Na samém vrcholu hrtanu štítné žlázy, za hrudní kost je thymus, thymus žláza.

V břišní dutině vpravo, v játrech a pod ním žlučník, v levé části žaludek s pankreasem a slezinou. Pod střevem, za boky obratlového sloupce ledvin s nadledvinami. Z ledviny jdou močovody do močového měchýře, který je již v dutině malého pánve.

U mužů v prostatické oblasti malých pánví, u žen děloha s děložními příměsí - vaječníky a pochvy.

Struktura lidského těla, pak jak v lidském těle jsou vnitřní orgány, můžete vidět na fotografii níže.

V závislosti na pohlaví osoby (muže nebo ženy) bude v těle rozdílná struktura reprodukčního systému a to je vidět na fotografii níže.

Chcete-li se dozvědět více o struktuře člověka (nejen vnější, ale i interní), můžete studovat vědu o "Anatomii", která to studuje ve všech jeho detailech.

Každý ví, že srdce je vlevo (převážně), plíce za hrudníkem, ledviny po stranách v pasu a tak dále. A proč je to tak, že se nacházejí vnitřní orgány osoby?

Většina životně důležitých orgánů se nachází za lidskou hrudní částí, což zajišťuje ochranu před různými druhy poškození. Zvažte umístění některých orgánů.

Mozku - důležitý orgán nervového systému, zodpovědný za duševní procesy člověka, nervovou aktivitu. Je to mozek v lebce a skládá se z levé a pravé hemisféry mozečku, medulla most, který vede do zad.

Srdce - "motor" života člověka, se nachází převážně vlevo v horní části hrudníku.

Lehké - jsou zcela za hrudníkem, díky tomu, že naše tělo je nasyceno kyslíkem a zbavuje se oxidu uhličitého.

Žaludek - se nachází vlevo v horní části břišní dutiny.

Játra - Hlavní část vpravo je pod bránicí v horní části břišní dutiny.

Břišní orgány u mužů a žen

Komplexní těla dvou hlavních systémů: trávicí a urogenitální umístěné v dutině břišní a retroperitoneální prostor člověka u mužů i žen - má svůj vlastní rozvržení, anatomickou strukturu a klíčové osobennosti.Nalichie základní znalost anatomie lidského těla je důležité pro každého, a to především díky tomu, že přispívá k pochopení procesů, které probíhají v něm.

DŮLEŽITÉ INFORMACE! Změna barvy stolice, průjem nebo průjem indikuje přítomnost v těle. Přečtěte si více >>

Břicho (latinské cavitas abdominalis.), - je omezený prostor na horní straně membrány (sval kopule, která odděluje hrudní dutinu od břišní), přední a boční - přední břišní stěny, v zadní - páteře, a spodní - membráně perinea.

Dutina břicha zahrnuje nejen orgány související s gastrointestinálním traktem, ale také orgány močového měchýře. Peritoneum pokrývá orgány různými způsoby.

Stojí za zmínku, že orgány mohou být rozděleny do přímého vztahu k břišní dutině a těm, které se nacházejí v retroperitoneálním prostoru.

Pokud mluvíme o orgánech souvisejících s trávicí soustavou, pak jejich funkce jsou následující:

 • provádění trávicích procesů;
 • absorpce živin;
 • imunitní funkce;
 • detoxifikace toxinů a jedů;
 • provádění hematopoetických procesů;
 • endokrinní funkce.

Pokud jde o orgány močového měchýře:

 • uvolňování metabolických produktů;
 • reprodukční funkce;
 • endokrinní funkce.

Takže pokud se podíváte do řezu přední břišní stěny pod lidskou membránou, pak ihned pod ní vidíte následující orgány:

 1. 1. břišní část jícnu - malá oblast o délce 1-3 cm, která okamžitě prochází do žaludku.
 2. 2. Žaludek - svalnatý vak s kapacitou asi 3 litry.
 3. 3. Játra (hepar) - největší trávicí žláza, umístěná vpravo pod membránou;
 4. 4. žlučníku (Vesica fellea) - dutý orgán zhelch.Raspolagaetsya hromadí v jámě pod jater žlučníku.
 5. 5. Pankreas (pankreas) je druhá největší trávicí žláza v játrech, leží za žaludkem v retroperitoneálním prostoru vlevo.
 6. 6. Slezina - je umístěna za žaludkem v horní břišní dutině vlevo.
 7. 7. tenké střevo (intestinum tenue) - se nachází mezi žaludkem a tlustého střeva a obsahuje tři úseky, které leží v řadě: duodena, jejuna, ilea.
 8. 8. tlustého střeva (intestinum crassum) - začíná z tenkého střeva a končí zadní prohodom.Takzhe se skládá z několika oddělení: slepé střevo, tlusté střevo (která se skládá z vzestupných, příčné, sestupně, sigmoidní dvojtečkou), konečník.
 9. 9. Ledviny (ren) jsou párové orgány umístěné v retroperitoneálním prostoru.
 10. 10. Nadledvinky (glandulae suprarenale) - spárované žlázy ležící na ledvinách, leží v retroperitoneálním prostoru.
 11. 11. Ureter (ureter) - párové trubice, které spojují ledviny s močovým měchýřem a také ležet v retroperitoneálním prostoru.
 12. 12. Močový měchýř (vesica urinaria) je dutý orgán ležící v malé pánvi.
 13. 13. děloha (děloha), vagina (pochvy), vaječníků (ovarium) - ženských pohlavních orgánů, které leží v pánvi, týkající se břišních orgánů.
 14. 14. Semenální vezikuly (vesiculæ seminales) a prostatická žláza (prostata) jsou mužské pohlavní orgány malého pánve.

Struktura orgánů patřících do orgánů gastrointestinálního traktu je stejná pro muže i ženy.

Žaludek je svalová dutina, která leží mezi jícnem a dvanáctníkem. Slouží k akumulaci potravin, míchání a trávení, stejně jako částečná absorpce látek.

V anatomické struktuře žaludku se rozlišují přední a zadní stěny. Jejich spojení zhora tvoří malé zakřivení žaludku a ze spodu - větší zakřivení. Pozice přechodu jícnu do žaludku - srdeční otvor (11 hrudních obratlů), a přechod umístění žaludku do duodena - pyloru otevření (pyloru otevření) - 1 na bederní obratle. Také, žaludek je přidělena spodní - část žaludku, který se nachází vlevo od kardiální díry, ve kterém se hromadí plyny. Tělo žaludku je jeho největší část, ležící mezi dvěma otvory. Přibližný objem žaludku je 3 litry.

Stěna žaludku zahrnuje sliznici, svalovou a serózní:

Játra jsou největší trávicí ústrojí lidského těla. Parenchymu orgánu, který slouží pro sekreci žluče, neutralizuje jedy a toxiny, krvetvorbu v plodu během těhotenství a zapojení v různých metabolických procesů.

V izolované jaterní plochy 2: brániční s výhledem na membránu a viscerální hraničící jiných orgánech dutiny břišní. Také játra rozlišit 2 velký podíl doprava a doleva a právo - nejvíce. Další důležitý stupeň jater - jaterní bran, které jsou Brána Vídeň, jaterní tepny a nervy, a jít - společné jaterní kanálu, lymfatických sosudy.Sam tělo se skládá z malých hepatocytů buněk, které se podílejí na produkci žluči.

Žlučník - dutý orgán, která se podílí na akumulaci žluči. On leží pod játry v jamce žlučníku.

Tento orgán má přiděleno dno, které vyčnívá ze spodního okraje jater; krk - úzký konec, váže na cíl jater a močového měchýře tělo - rozšíření, ležící mezi spodní a krku sheykoy.Ot cystické potrubí odchyluje, který je připojen na společný jaterní potrubí, tvoří společný žlučovod. Už se zase otvírá do dvanáctníku.

Stěna žlučníku se skládá ze sliznic, submukózních, svalových a serózních membrán:

Pankreas je druhý největší po játrech železa GIT. Je umístěna za žaludkem v retroperitoneálním prostoru.

V anatomické struktuře pankreatu se vylučuje hlava, tělo a ocas. Hlava žlázy leží vpravo, poblíž pankreatu a ocasu směrem doleva, blížící se k bráně sleziny. Pancreas produkuje pankreatickou šťávu, bohatou na enzymy potřebné pro trávení, stejně jako hormon inzulínu, který reguluje hladinu glukózy v krvi.

Slezina je parenchymální lymfatický orgán. Je umístěn vlevo v horní části břišní dutiny, přímo pod membránou, za žaludkem.

Toto tělo se vyznačuje dvěma povrchy: membránové a viscerální a 2 póly: zadní a přední. Slezina je pokryta zvnějšku kapslí a uvnitř je buničina, která je rozdělena na červenou a bílou. Slezina splňuje funkci krevního depa, imunitní funkci a hematopoetický a fetální.

Tenké střevo je nejdelším orgánem trávicího systému (u mužů - 7 m, u žen - 5 m).

Tenké střevo se skládá ze tří částí: duodenum, jejunum a ileum.

Dvanáctník má délku asi 30 cm, leží mezi žaludkem a jejunem. Má čtyři části: horní, sestupné, horizontální, vzestupné.

Kožní a iliakální tvoří mezenterickou část tenkého střeva, protože mají mezenterii. Oni zabírají většinu hypogastria. Smyčky jícnu leží v levém horním rohu a ileum v pravé dolní části břišní dutiny.

Stěna tenkého střeva se skládá ze sliznic, submukózních, svalových a serózních membrán:

Tlusté střevo je umístěno od tenkého střeva po konečník.

Skládá se z několika oddělení: céka; tlustého střeva (zahrnuje vzestupnou, příčnou, sestupnou, sigmoidní dvojtečku); rektum. Celková délka je asi 1,5 m.

Tlustého střeva má pásky - podélná svalová vlákna; Hausters - malé výčnělky v podobě sáčků mezi pásky a žlázovými procesy - výčnělek serózní membrány s tukovou tkání uvnitř.

Dodatek se rozkládá od céka o 2 až 20 cm.

Ve spoji ileu v slepé je iliac-intestinální otvor.

Když vzrůstající dvojtečka přechází do příčného tlustého střeva, vytvoří se pravý ohyb tlustého střeva a při přechodu příčného k sestupnému, levému.

Stěna slepce a tlustého střeva zahrnuje sliznice, submukózní, svalovou a serózní membrány.

Sigmoidní tlusté střevo začíná od sestupného tlustého střeva a pokračuje do přímky, kde končí s análním otvorem.

Délka konečníku je 15 cm, akumuluje a odstraňuje stolici. Na úrovni kříže tvoří expanzi - ampulka (akumulace probíhá v ní), následovaný análním kanálem, který se otevírá konečníkem.

Stěna konečníku se skládá ze sliznice, submukózní, svalové a serózní membrány.

Ledviny jsou spárované parenchymální orgány.

Jsou umístěny v retroperitoneálním prostoru. Pravá ledvina je o něco nižší než levý, protože hraničí s játry. Ve tvaru připomínají fazole. Venku je každá ledvina pokrytá vláknitou kapslí a parenchyma se skládá z kortikálních a mozkových látek. Struktura těchto orgánů určuje jejich funkci. Uvnitř každé ledviny existuje systém malých renálních kalichu, stává velkým kalichem ledvin, a oni na oplátku, ústící do ledvinné pánvičky, který se odchyluje od močovodu odstranit nahromaděné moči. Strukturní a funkční jednotka ledvin je nefron.

Nadledvinky jsou spárované žlázy umístěné na vrcholu ledvin.

Jsou tvořeny kortikální a mozkovou látkou. V kortikální látce se rozlišují 3 zóny: glomerulární, svazek a síťovina. Hlavní funkce nadledvin je endokrinní.

Uretery jsou dvojité trubice, které se vypouštějí z ledvin a spojují je s močovým měchýřem.

Stěna orgánu je reprezentována mukózními, svalovými a pojivovými tkáňovými membránami.

Močový měchýř je dutý orgán, který hromadí moč v lidském těle.

Velikost orgánu se může lišit v závislosti na množství obsahu v něm. Zespodu se orgán trochu zužuje a prochází do hrdla močového měchýře, který končí močovou trubicí. Také izolovány bublina tělo - většina z toho, a spodní - spodní chast.Na zadní povrch toku močového měchýře do dvou močovodů, které nesou moč z ledvin. V dolní části močového měchýře je izolovaný urocystic trojúhelník, jehož základna je tvořena ureterální otvor a horní - uretrální otevření kanala.V Tento trojúhelník je vnitřní svěrač, že je zabráněno jejich samovolnému močení.

Děloha je svalový orgán, ve kterém se plod rozvíjí během těhotenství. Skládá se z několika částí: dna, tělo a krk. Spodní část děložního čípku prochází do pochvy. Rovněž děloha má 2 povrchy: přední, směřující k močovému měchýři a zad, směřující k konečníku.

Tělesná stěna má zvláštní strukturu: perimetrii (serózní membrána), myometrium (svalová), endometrium (sliznice).

Vagina je svalnatý orgán asi 10 cm dlouhý. Stěna pochvy se skládá ze 3 vrstev: sliznice, svalové a pojivové tkáně. Spodní část vagíny se otevře na prahu. Stěny pochvy jsou pokryty žlázami, které produkují hlen.

Ovary jsou párové orgány ženského reprodukčního systému, které plní reprodukční funkci. Jsou složeny z pojivové tkáně a kortikální látky s folikuly v různých fázích vývoje.

Normálně, vaječníky na ultrazvuku vypadají takto:

Semenální váčky jsou spárované orgány mužského reprodukčního systému. Tkáň tohoto orgánu má strukturu ve formě buněk.

Prostatická žláza (prostata) je mužská žláza. Krouží kolem krku močového měchýře.

V břišní dutině lidského těla, a to jak u mužů, tak u žen, existuje komplex vnitřních orgánů dvou nejdůležitějších systémů: trávicí a pohlavní moč. Každý orgán má své vlastní umístění, anatomickou strukturu a své vlastní charakteristiky. Základní znalosti o anatomii člověka vedou k lepšímu pochopení struktury a práce lidského těla.

A trochu o tajemstvích.

Pokud jste se někdy pokoušeli vyléčit PANCREATITIS, pokud ano, určitě jste museli čelit následujícím potížím:

 • Lékařská léčba, kterou jmenují lékaři, prostě nefunguje;
 • substituční léčba drog, vstup do těla zvenčí pomáhat pouze v době přijetí;
 • NEPŘÍMÉ ÚČINKY PŘI PŘIJETÍ TABLETU;

A teď odpovězte na otázku: Jste s tím spokojen? To je správné - je čas na to skončit! Souhlasíte? Neztrácejte peníze na zbytečnou léčbu a neztrácejte čas? Vlastnil, proč jsme se rozhodli zveřejnit odkaz na blogu jednoho z našich čtenářů, které je podrobně popsáno, jak se vytvrzuje pankreatitida bez pilulek, protože vědecky dokázáno, že pilulky nejsou vyléčit. Zde je osvědčená metoda.

Lekce anatomie: umístění břišních orgánů u lidí

Možná by se nám svět zdál být atraktivnější, kdybychom měli příležitost vidět, co nám zůstává skryto. Člověk je nejzajímavější a nejkomplexnější organismus na planetě. Je schopen provádět několik funkcí současně. Každé tělo v nás má své vlastní odpovědnosti a pracuje v souladu s ostatními. Například: srdce pumpuje krev, Mozog produkuje proces, který vám umožňuje myslet. Abychom pochopili své tělo dobře, musíme vědět, jaké je umístění břišních orgánů.

Přístroj vnitřních orgánů břicha

Anatomie břicha podmíněně rozdělena na 2 části: vnější a vnitřní.

Na vnější stranu zahrnuje:

 • hlava,
 • krk,
 • prsa,
 • trup,
 • horní a dolní končetiny.

K druhému:

Struktura břišní dutiny to je poměrně obtížnée jsou orgány břišní dutiny, které se nacházejí pod membránou a vytvářejí její části:

 • přední stěna peritonea,
 • části svalů,
 • široké břišní svaly,
 • bederní část.

Mezi břišní orgány lidé zahrnují:

 • žaludek,
 • slezina,
 • žlučníku,
 • lidského střeva.

Podívejme se tedy podrobněji na to, jaká je lokalizace vnitřních orgánů osoby v břišní dutině, jaký je jejich vzhled a funkčnost.

Dříve jsme si připomněli, že žaludek, játra, pankreas, žlučník, ledviny, slezina a střevní trakt - toto všechny orgány břišní dutiny. Co je každý z nich?

Žaludek je tak zvaný sval, který je umístěn vlevo pod membránou (schéma žaludku je zobrazeno na obrázcích níže). Tato složka lidského gastrointestinálního traktu má ve svém normálním stavu vlastnosti protahování velikost je 15 cm. Když je naplněná jídlem, může stisknout pankreas.

Jednou z hlavních funkcí je trávení jídla, pro které se používá žaludeční šťáva. Většina lidí má problémy se žaludkem, jedním z hlavních onemocnění je gastritida, v níž jsou pozorovány následující příznaky:

 • špatný dech,
 • pálení žáhy,
 • nadýmání v břiše,
 • časté eructace.

Pankreasu pod žaludkem, podílí se na vývoji enzymů, zajišťuje metabolismus bílkovin, tuků a uhlohydrátů. Také železo vylučuje inzulín do krve. Pokud je proces produkce tohoto hormonu narušen, člověk vyvine onemocnění - diabetes mellitus. Hlavní příznaky této patologie mohou být:

 • konstantní smysl pro žízeň,
 • časté močení,
 • pot získává sladkou chuť.

Pokud dojde k selhání pankreatu, trpí celý lidský gastrointestinální trakt. Rozměry žlázy jsou v průměr cca 22 cm. Jeho hlavu je největší část, jejíž velikost je 5 cm, tloušťka až 3 cm.

Symptomy porušení správné funkce pankreatu a lidského gastrointestinálního traktu mohou být:

 • třesoucí se v břiše,
 • pocit nevolnosti,
 • plynatost (uvolňování plynů),
 • bolestivost břicha v hypochondriu,
 • snížená chuť k jídlu.

Během dne produkuje pankreas 2 litry pankreatické šťávy (to je 10 krát více, než je nutné pro normální trávení jídla).

Žlučník je malý hruškovitý orgán, který se nachází v blízkosti osoby v pravém hypochondriu (dolní okraj oblouku vpravo). Je umístěn pod játry.

V žlučníku se hromadí žluč, což se ve vzhledu podobá viskózní kapalině zeleného odstínu. Na bublině tenká stěna.

Navzdory skutečnosti, že velikost močového měchýře je velmi malá, hraje v těle velmi důležitou roli. Když dochází k porušení jeho práce, člověk má pocit nevolnosti, na pravé straně dochází k zvracení a bolesti. Tyto příznaky mohou rovněž indikovat průběh onemocnění, jako je vřed.

Také v peritoneální oblasti jsou ledviny - spárovaný orgán. U lidí jsou v dolní části zadní části peritonea. Levá ledvina je o něco větší a vyšší než pravá, která je považována za normu.

Takže jak vypadá varhany? Ledviny vypadají jako fazole. V průměru mají parametry 12 cm, hmotnost přibližně 160 g. Pro tělo hrají velmi významnou roli - pomoc s poklepáním moč. Ve zdravém stavu člověk může denně přidávat jeden až dva litry moči.

Když si člověk všimne změn barvy moči, může to být signál, že s tímto orgánem jsou problémy. Také se objeví bolest v dolní části zad, teplota těla stoupá, objeví se otok. Takzvané "vaky pod očima" jsou pozorovány.

V případě, že byly nalezeny výše uvedené příznaky, měli byste okamžitě kontaktovat specialisty vyhnout se akumulaci solí a tvorba ledvinových kamenů, stejně jako další komplikace ve formě zánětlivých procesů. Ledviny vyžadují velkou pozornost!

Nadledvinky u lidí, jako jsou ledviny, jsou umístěny na obou stranách zadní stěny břišní dutiny. Jak se nacházejí orgány, jméno mluví samo o sobě - ​​nad ledvinami. Jejich funkce spočívá ve vývoji většiny hormonů, včetně adrenalinu. Regulují metabolismus a pomáhají tělu cítit pohodlně v stresových situacích.

Porušení nadledvin může mít za následek nadměrné nebo nedostatečné rozdělení hormonů. To zvyšuje krevní tlak, snižuje hladinu draslíku, což může vést k akutnímu selhání ledvin. Při takové symptomatologii je nutné navštívit nebo navštěvovat doktora-endokrinologa.

Slezina má podobný tvar jako fazole. Umístění je za žaludkem v levém horním laloku. Jeho parametry: délka-16 cm, šířka - 6 cm, hmotnost - přibližně 200 gramů.

Hlavní funkcí je ochrana před infekcemi, kontrola metabolismu, filtrace poškozených krevních destiček a erytrocytů. Kvůli zvláštnostem anatomické struktury lidského žaludku se nemocná slezina necítí vždy. Často se stane, že když běží člověk, je bolest na levé straně pod okrajem. To znamená, že krev se dostala do běžného krevního řečiště. Tento problém není strašný.

Bolest bolestivého a tahového charakteru, která dává pásové oblasti, jasně ukazuje, že možná osoba měla infarkt.

Uspořádání orgánů v peritoneu je takové, že když slezina dosáhne velmi velké velikosti, toto sondováno správně v oblasti břicha během palpace. Tyto příznaky mohou doprovázet tuberkulózu. Není možné vydržet bolest. Bolestná bolest může varovat před výskytem nádorů.

Gastrointestinální trakt

Pravděpodobně si všichni položili otázku: "Z čeho se skládá gastrointestinální trakt?" Abychom se cítili dobře, potřebujeme energii. Za tímto účelem se nachází gastrointestinální trakt, který zahrnuje mnoho orgánů. Zneužití jednoho z nich může poškodit vaše zdraví.

Gastrointestinální trakt zahrnuje:

Zpočátku je jídlo odesláno do úst, kde je žvýkané, smíchané se slinami. Žvýkané pokrmy na sebe trpí houževnatou konzistencí s pomocí jazyka, který polknou. Potraviny klesnou do krku.

Pharynx externě vypadá jako zúžka, má spojení s ústy a nosem. Z toho jsou potravní složky odesílány do jícnu.

Ezofag je nazýván svalovou trubicí. Jeho poloha je mezi hltanem a žaludkem. Hlenovitá membrána pokrývá jícen, který obsahuje mnoho žláz, které zvlhčují a změkčují jídlo, díky čemuž snadno proniká do žaludku.

Zpracované potraviny ze žaludku se dostávají do střeva. A kde je střevo člověka a jaké funkce mu jsou přiděleny, řekneme dále.

Střeva

Črevo je speciální orgán, který tvoří 2/3 imunitního systému, zpracovává potravu získanou do energie a současně tvoří více než dvacet vlastních hormonů. Umístil v břišní dutině celkem délka je 4 metry. Jeho tvar a struktura se liší podle věku. Anatomicky je tento orgán rozdělen na malé a tlusté střevo.

Průměr tenkého je 6 cm, postupně se snižuje na 3 cm. V průměru velikost tlustého střeva dosahuje 8 cm.

Anatomicky tenké střevo je rozděleno do tří divizí:

 • duodenum,
 • hubený,
 • iliak.

12 prstů pochází ze žaludku a končí v jejunu. Žluč je pocházející z žlučníku, ze slinivky břišní - šťávy. Produkuje velké množství žláz, které pomáhají při zpracování potravin a chrání je před poškozením a podrážděním kyselé.

Skinny - je asi 2/5 celé délky střeva. Jeho velikost je asi 1,5 metru. Ve slušném sexu je kratší než silná polovina. Když člověk zemře, roztahuje se a je asi 2,5 metru.

Ileum se nachází v dolní části tenkého střeva, je mnohem silnější a má vyvinutější cévní systém.

K bolestivým příznakům tenkého střeva lze přičíst:

 • ztráta hmotnosti;
 • pocit těžkosti v břiše;
 • akumulace plynů;
 • porucha (volná stolice);
 • bolestivost v pupku.

Pokud jde o tlusté střevo, odkazuje se na: slepý, tlustá střeva, sigmoid a konečník. Tato část těla má šedivý odstín, délka je 2 metry, šířka je -7 cm. Jeho hlavní funkce jsou: absorpce tekutiny, pravidelné výkaly.

Blind - nejširší část střeva, nazvaná příloha. V něm žijí organismy, které napomáhají životně důležitým funkcím střeva. Délka vaku je 8 cm.

Písař je rozdělen na sestupnou, příčnou a vzestupnou. Jeho průměr je 5 cm, délka je 1,5 metru.

Sigmoid - vzniká na začátku malé pánve a napříč - vpravo. V plně tvarované osobě dosahuje přibližně 55 cm.

Přímé - konečné spojení v procesu zpracování jídla tělem. Má takové jméno, protože se neohne. Jeho funkčností je akumulace a odstraňování potravinového odpadu. Celková délka konečníku dosahuje 15 cm.

V konečníku se hromadí defekační produkty, které jsou vedeny přes konečníku.

Pokud existují bolestivá defekace, výkaly jsou nečistoty v krvi, časté průjmy se střídají zácpa, je ztráta hmotnosti - to je příležitost řešit odborníků.